افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 24 June , 2024
مردمی‌کردن طرح‌های مسکن از اولویت‌های کاری امسال است / شناسایی بافت‌های فرسوده در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار شهرداران باشد 20 فروردین 1402
استاندار مازندران مطرح کرد:

مردمی‌کردن طرح‌های مسکن از اولویت‌های کاری امسال است / شناسایی بافت‌های فرسوده در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار شهرداران باشد

استاندار مازندران، مردمی کردن طرح ها بویژه طرح های مربوط به بخش مسکن در راستای تحقق منویات رهبری را از اولویت های اصلی در سالجاری عنوان کرد و گفت: شناسایی بافت های فرسوده در مناطق شهری در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن مورد تاکید است و شهرداران نسبت به انجام این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.