افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 24 June , 2024
برای افزایش تولید دارو، استان‌ها و دانشگاه‌ها پای‌کار بیایند/اتخاذ سیاست تمرکززدایی در حوزه صدور مجوز دارو و تجهیزات پزشکی/تسری برنامه پزشک‌خانواده به سراسر کشور 15 فروردین 1402
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد:

برای افزایش تولید دارو، استان‌ها و دانشگاه‌ها پای‌کار بیایند/اتخاذ سیاست تمرکززدایی در حوزه صدور مجوز دارو و تجهیزات پزشکی/تسری برنامه پزشک‌خانواده به سراسر کشور

بااید با کمک استانداران برنامه ریزی هایی صورت گیرد تا تولید دارو و تجهیزات پزشکی از طریق دانش بنیان ها سرعت و‌کیفیت یابد؛ زیرا دانش بنیان هایی که موفق به تولید محصولات دارویی و پزشکی می شوند، برای تجاری سازی محصولاتشان  به حمایت نیاز  دارند.