افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 19 June , 2024
معلمان فاتحانِ قلوب بذرهای امیدآفرینی در ایران اسلامی هستند/تامین اعتبار ۱۸ پروژه حوزه آموزش‌و پرورش با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ 28 فروردین 1402
فرماندار مرکز استان در جلسه شورای آموزش و پرورش در مدرسه شهید حسین زاده میارکلا:

معلمان فاتحانِ قلوب بذرهای امیدآفرینی در ایران اسلامی هستند/تامین اعتبار ۱۸ پروژه حوزه آموزش‌و پرورش با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱

فرماندار ساری با بیان اینکه آموزش و پرورش کانونِ معرفی، تشریح و تبیین قوانین در جهت بهبود نظام تعلیم و تربیت و مامن محقق ساختن ظرفیت های درون سازمانی و شهری و ظرفیت های بیرونی در راستای نیل به بالندگی نظام آموزشی است افزود: تزریقِ گفتمان تحوّلی، فرهنگ تحوّل خواهی و تحوّل آفرینی در نظام آموزش و پرورش زمینه ساز توسعه، امیدآفرینی و شکوفایی جامعه ایران اسلامی است.