افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 30 May , 2024
سامانه‌های نظارتی در نانوایی‌های استان باید فعال و تقویت گردد / افزایش کیفیت نان در فاز چهارم طرح هوشمند سازی یارانه نان از اهداف مهم است 22 دی 1401
استاندار مازندران مطرح کرد:

سامانه‌های نظارتی در نانوایی‌های استان باید فعال و تقویت گردد / افزایش کیفیت نان در فاز چهارم طرح هوشمند سازی یارانه نان از اهداف مهم است

به گزارش ندای تجن -سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران در جلسه کارگروه آرد و نان استان با عنوان اینکه موضوع نان به عنوان یکی از موضوعات مهم شناخته شد و دولت سیزدهم برای اولین بار طرح مهمی در موضوع نان را اجرا کرد که مرحله چهارم طرح هوشمند سازی یارانه نان بزودی اجرا می گردد، […]