افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
اختراع محصول شوینده بدون بو/ منتظر دریافت تسهیلات 10میلیاردتومانی با هدف اشتغال‌زایی در مازندران هستم 10 مهر 1400
مدیرعامل شرکت آکند شیمی خزردر گفت‌وگو با ندای‌تجن مطرح کرد:

اختراع محصول شوینده بدون بو/ منتظر دریافت تسهیلات 10میلیاردتومانی با هدف اشتغال‌زایی در مازندران هستم

این تولیدکننده منتظر 10میلیاردتومان تسهیلات برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی در استان است و پس از دریافت آن می تواند برای 210نفر در 3شیفت کاری شغل ایجاد کند که در شرایط کنونی برای استان مازندران اثرگذار است.