افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
قرارگاه دانش‌بنیان راه‌کارهای اجرایی ارائه دهد/قرارگاه کمک حال مدیران استان باشد 28 اردیبهشت 1402
استاندار مازندران مطرح کرد:

قرارگاه دانش‌بنیان راه‌کارهای اجرایی ارائه دهد/قرارگاه کمک حال مدیران استان باشد

سید محمود حسینی پور توقع ما از قرارگاه دانش بنیان این است که با استفاده از نخبگان استان برای برون رفت از بحران ها راهکارهای اجرایی ارائه دهد، گقت: قرارگاه دانش بنیان، جایگاه دانش نوین را در صنعت استان می بایست مورد ارزیابی قرار دهد، چرا که مدیران صنعتی علاقمند به همکاری با دانشگاه ها هستند. ‎