افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
نگاهداری: لزوم همکاری مراکز پژوهش پارلمانی ایران و ژاپن/کازوتوشی: گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص منابع آبی مهم بود 17 آذر 1401
در دیدار سفیر ژاپن با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد:

نگاهداری: لزوم همکاری مراکز پژوهش پارلمانی ایران و ژاپن/کازوتوشی: گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص منابع آبی مهم بود

سفیر ژاپن در دیدار با رییس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: اقدامات مرکز پژوهش های مجلس در تهیه گزارش های کارشناسی در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه منابع آب و زیرساخت های تولید برق، بسیار ویژه است.