افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 21 April , 2024
دانستن زبان انگلیسی برای حضور در مسابقات جهانی لازم است 27 مهر 1400
داور نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت رشته آشپزی مطرح کرد:

دانستن زبان انگلیسی برای حضور در مسابقات جهانی لازم است

یکی از کارشناسان رشته آشپزی که برای داوری در نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در رشته آشپزی حضور دارد، گفت: با توجه به اینکه دستور آشپزی و تمام اطلاعات از طریق زبان انگلیسی به شرکت کنندگان منتقل می‌شود، دانستن زبان انگلیسی برای حضور در مسابقات جهانی لازم است.