افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 17 April , 2024
پیشگیری از اعتیاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار اثرگذار است / تاثیر اشتغال به کار بهبودیافتگان اعتیاد در روند بازگشت به زندگی 10 اسفند 1401
معاون سیاسی، امنیتی استاندار اعلام کرد:

پیشگیری از اعتیاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار اثرگذار است / تاثیر اشتغال به کار بهبودیافتگان اعتیاد در روند بازگشت به زندگی

سلگی، موضوع اشتغال بهبودیافتگان را بسیار مهم و اثرگذار در روند بهبود و بازگشت فرد بهبودیافته به دامان جامعه و زندگی دانست و گفت: ایجاد اشتغال می تواند مانع از بازگشت مجدد بهبودیافتگان به اعتیاد شود. ‎