اداره کل غله مازندران مطرح کرد: برخورد با نانوایانی که خودسرانه تعطیل می کنند 13 خرداد 1400

اداره کل غله مازندران مطرح کرد: برخورد با نانوایانی که خودسرانه تعطیل می کنند

با نانوایی های متخلفی که خودسرانه اقدام به تعطیلی واحد صنفی خود می کنند برخورد جدی خواهد شد. به گزارش ندای تجن_ طرح تشدید بازرسی در تعطیلات نیمه خرداد از واحدهای خبازی در شهرستان های استان صورت خواهد گرفت و با واحدهای صنفی که تعطیلی خودسرانه داشته باشند از سوی دستگاه های مرتبط از جمله […]