افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 24 June , 2024
ناپایداری قیمت کاغذ، سنگ بزرگ جلوی پای نویسندگان است/لزوم توجه به وعده تامین کاغذ ناشران از سوی شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران 31 فروردین 1402
مدیرمسئول انتشارات هاوژین:

ناپایداری قیمت کاغذ، سنگ بزرگ جلوی پای نویسندگان است/لزوم توجه به وعده تامین کاغذ ناشران از سوی شرکت صنایع چوب و کاغذمازندران

در گذشته ناشران زیر نظر اتحادیه ناشران تهران که خودش زیر مجموعه وزارت ارشاد بود، سهمیه کاغذ داشتند، اما در مدت دو سالی که تحت پوشش اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی مازندران قرار گرفته ایم هنوز سهمیه‌ای به ما تعلق نگرفته است. البته رایزنی‌های با مدیران چوب و کاغذ استان انجام شده اما هنوز وعده‌ تامین کاغذ عملیاتی نگردید