افزونه جلالی را نصب کنید. | Sunday, 21 April , 2024
کارآفرینی، فرآیندی که اندیشه را به کسب‌و کار تبدیل کند/اهمیت تربیت افراد کارآفرین در مدارس 16 مهر 1400
ندای تجن از وبینار زندگی برمحور کارآفرینی گزارش می دهد:

کارآفرینی، فرآیندی که اندیشه را به کسب‌و کار تبدیل کند/اهمیت تربیت افراد کارآفرین در مدارس

کارآفرینی دارای معنای متفاوتی است ، به طوری که عده‌ای در کشور، کارآفرینی را به عنوان یک شغل معرفی می‌کنند، عده‌ای دیگر کسی را کارآفرین می‌دانند که بتواند یک کارگاه ، شرکت یا کارخانه را تاسیس یا مدیریت کند و ریسک آن را متقبل شود وعده‌ای دیگر تنها صاحبان کسب‌و کارهای کوچک را کارآفرین می‌دانند.