افزونه جلالی را نصب کنید. | Thursday, 13 June , 2024
بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی 30 دی 1402
معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد:

بدهی ۱۳ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی

 معاون درمان وزارت بهداشت و درمان با اشاره به مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از بیمه ها و تاخیر آنها در پرداخت به کادر درمان، گفت: تامین اجتماعی ۱۳ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار است که تاخیر هشت ماهه پرداخت مطالبات پرستاران و پزشکان، موجب نارضایتی شدید است.