افزونه جلالی را نصب کنید. | Tuesday, 16 April , 2024
22کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در کشور راه‌اندازی شد 01 مهر 1400
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

22کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار در کشور راه‌اندازی شد

دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از راه اندازی این کانون‌ها در استان های مختلف حمایت کرده است تا شبکه دانش، صنعت و بازار در نظام ملی نوآوری با سرعت بیشتری شکل گیرد.