افزونه جلالی را نصب کنید. | Wednesday, 19 June , 2024
کتاب “طرحی نو در ازداوج” مورد توجه استاندار قرار گرفت 29 فروردین 1402
ستاد خبری و اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب خبرداد:

کتاب “طرحی نو در ازداوج” مورد توجه استاندار قرار گرفت

استاندار مازندران پس از حضور در نمایشگاه بزرگ کتاب، قرآن و محصولات فرهنگی مازندران با تعدادی از ناشران و نویسندگان گفت و گو کرد و تعدادی از ناشران نیز مشکلات مربوط به حوزه نشر را با استاندار درمیان گذاشتند.