افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 26 February , 2024
تدوین برنامه راهبردی برنامه سال آینده است/تغییر الگوی کشت و دانش بنیان شدن آن/استفاده حداکثری از منطقه آزاد تجاری از مهم‌ترین اهداف است 04 اسفند 1402
استاندار مازندران مطرح کرد:

تدوین برنامه راهبردی برنامه سال آینده است/تغییر الگوی کشت و دانش بنیان شدن آن/استفاده حداکثری از منطقه آزاد تجاری از مهم‌ترین اهداف است

استاندار مازندران بر تغییر الگوی کشت و دانش بنیان شدن آن تاکید کرد و افزود: از شرکت‌های دانش‌بنیان در این بخش سرمایه گذاری کنند، قطعا تحول ایجاد خواهد شد.