افزونه جلالی را نصب کنید. | Monday, 15 April , 2024
انتقال سند خودرو از دو طریق نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی  اختیاری شد 15 شهریور 1400

انتقال سند خودرو از دو طریق نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی اختیاری شد

به گفته نائب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس نحوه انتقال اسناد خودرو یکی از مسائل عام‌البلوا و محل اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بود که براساس  رای قطعی این کمیسیون به صورت اختیاری به مردم واگذار شد.