شروع عملیات اجرایی مزرعه ماهیان خاویاری با سرمایه‌گذاری 500میلیاردتومانی
شروع عملیات اجرایی مزرعه ماهیان خاویاری با سرمایه‌گذاری 500میلیاردتومانی

حسن خیریانپور تصریح کرد: این مزرعه نمونه بارز مزرعه سازگار با نهایت صرفه جویی در مصرف آب و تولید چندین برابر در نوع خود میباشد که عملیات اجرایی ان با ۲۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز گردید. ‎به گزارش ندای تجن،حسن خیریانپور تصریح کرد این مزرعه نمونه بارز مزرعه سازگار با نهایت صرفه جویی در […]

حسن خیریانپور تصریح کرد: این مزرعه نمونه بارز مزرعه سازگار با نهایت صرفه جویی در مصرف آب و تولید چندین برابر در نوع خود میباشد که عملیات اجرایی ان با ۲۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز گردید. ‎
به گزارش ندای تجن،حسن خیریانپور تصریح کرد این مزرعه نمونه بارز مزرعه سازگار با نهایت صرفه جویی در مصرف آب و تولید چندین برابر در نوع خود میباشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران افزود: این مزرعه توسط شرکت چالباش کاسپین اجرا میگردد و شامل: زنجیره تولید ماهیان خاویاری با ۲۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ( شامل تولید ۱۰ تن خاویار و ۳۰۰تن گوشت در سال- گلخانه آکوآپونیک با۱۱۸میلیارد تومان سرمایه گذاری در۳۲ هزارمترمربع مساحت- نیروگاه ccHp با ۷۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری- سردخانه زیرصفر و تونل انجماد و سردخانه بالای صفر با ۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری-کارخانه فرآوری و بسته بندی ماهیان خاویاری با ۱۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری- کارخانه فرآوری و کنسرو خاویار با ۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری- کارخانه خوراک پلت آبزیان با ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ مبلیون تومان سرمایه گذاری- و کارخانه تولید کود ارگانیک از فضولات ماهی با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری میباشد./استانداری مازندران