رشد صدور 165 درصدی جواز تاسیس صنعتی در مازندران
رشد صدور 165 درصدی جواز تاسیس صنعتی در مازندران

صدور جواز تاسیس صنعتی در استان مازندران درفروردین ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رشد 165 درصدی برخوردار بوده است. به گزارش ندای تجن، حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام  این خبر گفت: در طی فروردین ماه سال جاری تعداد53 فقره جواز تاسیس صنعتی در استان […]

صدور جواز تاسیس صنعتی در استان مازندران درفروردین ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل از رشد 165 درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش ندای تجن، حسینقلی قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اعلام  این خبر گفت: در طی فروردین ماه سال جاری تعداد53 فقره جواز تاسیس صنعتی در استان مازندران صادر شده است.

او در ادامه افزود: سرمایه گذاری پیش بینی شده در این جوازهای تاسیس صنعتی بالغ بر 9124 میلیارد ریال می باشد.

وی اظهار داشت: با صدور این تعداد جواز بیش بینی میشود 1176 فرصت شغلی جدید در بخش صنعت در استان مازندران ایجاد گردد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با مقایسه جوازهای صادر شده در فروردین ماه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل یاد آور شد: سرمایه گذاری پیش بینی شده213 درصد و اشتغال پیش بینی شده 147 درصد رشد داشته است/روابط عمومی