بیمه همه کارگران ساختمانی در صورت تایید قانون جدید
بیمه همه کارگران ساختمانی در صورت تایید قانون جدید

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند، گفت: در صورت تصویب قانون جدید همه کارگران ساختمانی پشت نوبتی، تحت پوشش قرار می‌گیرند. به گزارش ندای تجن_مهرداد قریب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قانون جدید کارگران ساختمانی گفت: قانون قبل حق بیمه از محل ۱۵ درصد عوارض ساختمانی […]معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه قرار دارند، گفت: در صورت تصویب قانون جدید همه کارگران ساختمانی پشت نوبتی، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

به گزارش ندای تجن_مهرداد قریب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قانون جدید کارگران ساختمانی گفت: قانون قبل حق بیمه از محل ۱۵ درصد عوارض ساختمانی و ۷ درصد توسط خود کارگران پرداخت می‌شد و از سال ۹۳ تا پایان ۹۹ اجرایی شد.

وی ادامه داد: اجرای این قانون باعث شد ۲۰ درصد سهم کارفرما تحقق پیدا نکند و همین موجب بروز کسری در سازمان تأمین اجتماعی شد و در نهایت تا پایان اسفند سال ۹۹ سازمان با ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شد.

به گفته وی، اصلاح قانون گذشته از یک سال قبل در دستور کار قرار گرفت و مباحث مختلفی مطرح و جلسات زیادی در تأمین اجتماعی و همچنین کمیسیون‌های مختلف برگزار شد و در نهایت شرکای اجتماعی، انجمن صنفی، نظام مهندسی کشور، وزارت کشور، شهرداری در آن جلسات حضور داشته و بعد از تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون به تأیید رسید.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: به دنبال مشکلات قانون قبلی، مستندات و گزارش نهایی را برای کمیسیون‌های مختلف مجلس ارسال و پیشنهاداتی به آنها ارائه کردیم که پس از بررسی‌های کارشناسی تصمیماتی اخذ کردیم تا بتوانیم منابع لازم برای تحت پوشش قرار دادن تمامی کارگران ساختمانی تأمین کنیم.

وی گفت: قانون جدید طی هفته‌های آینده مجدداً مطرح می‌شود و در صورت تصویب دیگر هیچ کارگر ساختمانی پشت نوبتی نخواهیم داشت و همه کارگران ساختمانی تحت پوشش قرار گرفته و از خدمات تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.

قریب گفت: با توجه به اینکه این قانون از یک سال پیش در دستور کار قرار دارد و تمامی بررسی‌های کارشناسی در آن صورت گرفته و نمایندگان مجلس نیز به آن ورود پیدا کردند امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت هستند گفت: ۸۵۰ هزار نفر هم اکنون تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی واقعی در کشور وجود دارند که باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

کد خبر 5228914