پرچم سبز حرم امام رضا (ع) بیمارستان امام ساری را عطرآگین کرد
پرچم سبز حرم امام رضا (ع) بیمارستان امام ساری را عطرآگین کرد

عطر پرچم سبز امام رضا (ع) در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری پیچید.هم زمان با میلاد امام رضا (ع) خادمان خوشرو از مشهد مقدس با هماهنگی کانون دفتر رضوی شهرستان ساری همراه با پرچم سبز بارگاه حضرت، مهمان بیمارستان امام ساری شدند تا عطر دل ربای حرم امام رضا (ع) را به مشام بیماران برسانند.بیماران […]


عطر پرچم سبز امام رضا (ع) در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری پیچید.
هم زمان با میلاد امام رضا (ع) خادمان خوشرو از مشهد مقدس با هماهنگی کانون دفتر رضوی شهرستان ساری همراه با پرچم سبز بارگاه حضرت، مهمان بیمارستان امام ساری شدند تا عطر دل ربای حرم امام رضا (ع) را به مشام بیماران برسانند.
بیماران پرچم سبز حرم امام رضا (ع) را طواف کردند و با دیده اشک بار دل را با محبت حضرت گره زدند.