وضعیت هوای یک هفته آینده: از افزایش دما تا نیمه ابری
وضعیت هوای یک هفته آینده: از افزایش دما تا نیمه ابری

به گزارش ندای تجن_ براساس اخبار رسیده از اداره کل هواشناسی مازندران_ وضعیت هوای متفاوتی را یک هفته آینده تجربه می کنیم. براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه هاي پيـش يابـي هواشناسـي، از روز پنج‏شنبه21/5/1400 تا شنبه 23/5/1400 وضعیتی صاف تا نیمه ابری – همراه با تداوم هوای گرم و شرجی را تجربه می کنیم […]

به گزارش ندای تجن_ براساس اخبار رسیده از اداره کل هواشناسی مازندران_ وضعیت هوای متفاوتی را یک هفته آینده تجربه می کنیم. براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه هاي پيـش يابـي هواشناسـي، از روز پنج‏شنبه21/5/1400 تا شنبه 23/5/1400 وضعیتی صاف تا نیمه ابری – همراه با تداوم هوای گرم و شرجی را تجربه می کنیم که
در ساعات بعدازظهر و اوایل شب با رشد ابر، وزش باد و در ارتفاعات و غرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود.
• بیشینه دما در مناطق غربی(رامسر تا نور) بین 30 تا 33 و در مناطق مرکزی و شرقی بین 33 تا36 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روزهای یکشنبه و دو‏شنبه24 و 25/5/1400 هوا نیمه ابری در ساعات بعدازظهر بارشد ابر همراه با کاهش شدت گرما -در ارتفاعات وغرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده گزارش شد که بیشینه دما در مناطق غربی (رامسر تا نور) بین 27 تا 31 و در مناطق مرکزی و شرقی بین 31 تا 34 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روز سه شنبه 26/5/1400 هوا صاف تا نیمه ابری در ساعات بعدازظهر بارشد ابر – در ارتفاعات وغرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده همراه خواهد بود که بیشینه دما در مناطق غربی (رامسر تا نور) بین 27 تا 31 و در مناطق مرکزی و شرقی بین 31 تا 34 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.

در روز چهار شنبه 27/5/1400 هوا نیمه ابری گاهی ابری بویژه در ارتفاعات و غرب استان با رگبار و رعدوبرق پراکنده خواهد بود که
بیشینه دما در مناطق غربی(رامسر تا نور) بین 27 تا 30 و در مناطق مرکزی و شرقی بین 30 تا 33 درجه سلسیوس پیش بینی می شود.