ورود 10هزارتن روغن خوراکی و گندم به بنادر مازندران
ورود 10هزارتن روغن خوراکی و گندم به بنادر مازندران

10هزار تن روغن خوراکی و گندم وارد بنادر مازندران شد.

 یک کشتی5 هزار تنی حامل روغن خام خوراکی و یک کشتی 5 هزارتنی حامل گندم نیز وارد لنگرگاه بندر آمیرآباد شده که عملیات تخلیه آن پس از پهلوگیری آغاز می شود.

به گزارش ندای تجن به نقل از اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان-از ابتدای سالجاری تاکنون 70 هزار تن روغن خام خوراکی آفتابگردان و  176 هزار تن گندم وارد بنادر مازندران شد.

عباسعلی وفائی نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون 55 هزار تن روغن و  156 هزار تن گندم توسط 46 کشتی از طریق بندر امیرآباد و 15 هزار تن روغن و 20 هزار تن گندم نیز توسط 7 کشتی از طریق بندر نوشهر وارد استان گردید.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تصریح کرد: این کشتی ها به صورت فله از روسیه وارد بندر امیرآباد شده و پس از تخلیه به سمت مراکز ذخیره سازی استان حمل می گردد.

عباسعلی وفائی نژاد افزود: یک کشتی5 هزار تنی حامل روغن خام خوراکی و یک کشتی 5 هزارتنی حامل گندم نیز وارد لنگرگاه بندر آمیرآباد شده که عملیات تخلیه آن پس از پهلوگیری آغاز می شود.

گندم و روغن خام مورد نیاز کشور به منظور حفظ ذخایر استراتژیک توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین و وارد می شود.

وی با اشاره به مزایای اجراي عملیـات واردات و ذخیره سازي گندم و روغن خام در استان مازندران اظهار داشت: ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در منطقه و فعال سازي كارخانجات و صنايع مرتبط با آن از مزایای این طرح مي باشد.