چگونگي دريافت ماهانه غرامت «مرخصي زايمان» ‌
چگونگي دريافت ماهانه غرامت «مرخصي زايمان» ‌

وی افزود: سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی https://eservices.tamin.irبرای ارائه خدمات غیرحضوری دریافت ماهانه غرامت مرخصی زایمان درنظر گرفته شده است.‌

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی جزئیات ابلاغیه جدید این سازمان درباره پرداخت ماهانه غرامت ایام بارداری را اعلام کرد.‌

به گزارش   ندای تجن-مهدی شکوری با بیان اینکه خوشبختانه بسیاری از خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی به صورت غیرحضوری ارائه می شود، گفت: به ویژه در شرایط کرونا بر کاهش و حذف مراجعات حضوری تاکید می کنیم.‌

وی افزود: سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی https://eservices.tamin.irبرای این امر درنظر گرفته شده است.‌

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی همچنین جزئیات ابلاغیه جدید این سازمان درباره پرداخت ماهانه غرامت ایام بارداری را اعلام کرد و گفت: اقدامی که بانوان بیمه شده می توانند انجام دهند این است که وارد سامانه مذکور شده و مدارک مرتبط اعم از گواهی ولادت فرزند، شناسنامه مادر و گواهی پزشک و بیمارستان را بارگذاری کنند. سیستم خودش کنترل و احراز شرایط کرده و مبلغ غرامت را محاسبه می کند.‌

شکوری افزود: وقتی افراد در سامانه ثبت نام می کنند شماره حساب بانکی شان را هم اعلام می کنند و ما این غرامت را ماهانه برایشان واریز می کنیم.‌

وی با بیان اینکه بانوان بیمه شده این اجازه را دارند که سه ماه زودتر از موعد زایمان هم به مرخصی بروند، گفت: نکته دوم اینکه برخی مادران به لحاظ بیماری های خاصی که بر ایشان عارض می شود و ممکن است سلامت مادر و فرزند را دچار خطر کند و یک بیماری تلقی شود، فارغ از ۹ ماه مرخصی، می توانند بدون محدودیت هر مدتی که نیاز به استراحت پزشکی دارند، در مرخصی باشند. در این صورت، غرامتی به عنوان ایام بارداری ناشی از بیماری‌ها جدای از آن ۹ ماه غرامت به آنها پرداخت خواهیم کرد.‌

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی‌ درباره شرط واریز ماهانه غرامت ایام بارداری گفت: شرط واریز این است که کارفرما هرماه لیست را ارسال کند و ما بدانیم که ارتباط فرد با کارفرما قطع نشده و حقوقی دریافت نکرده است. در واقع کارفرما هرماه اسم فرد را در فهرست ماهانه رد می کند، اما کارکرد اشتغال را صفر می زند که بیانگر این است که فرد حقوقی دریافت نکرده اما ارتباطش با کارفرما قطع نشده است. نرم افزار مربوط برای این کار در شرف نهایی شدن است و پس از آن زمینه اجرایش به طور کامل فراهم می شود./ایسنا