رئیس آرد و نان اداره‌کل غله‌و خدمات بازرگانی‌استان مازندران:برخورد با 16 واحد خبازی در شهرستان‌های نوشهرو کلاردشت به علت کسری وزن چانه
رئیس آرد و نان اداره‌کل غله‌و خدمات بازرگانی‌استان مازندران:برخورد با 16 واحد خبازی در شهرستان‌های نوشهرو کلاردشت به علت کسری وزن چانه

در طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی که به منظور چگونگی اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در حال انجام است خبازی های نوشهر و کلاردشت مورد بررسی قرار گرفتند که با متخلفان برخورد شد.

در طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی که به منظور چگونگی اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در حال انجام است خبازی های نوشهر و کلاردشت مورد بررسی قرار گرفتند که با متخلفان برخورد شد.

رئیس آرد و نان اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران گفت: در ادامه طرح تشدید نظارت بر واحدهای خبازی استان 13 تیم بازرسی استانی متشکل از اداره کل غله، صمت و دانشگاه علوم پزشکی از 130 واحد خبازی در شهرستان های نوشهر و کلاردشت با رویکرد رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا، رعایت ساعت کار، تعطیلات خودسرانه، وضعیت وزن چانه و… بازدید بعمل آوردند.

علی رمضانی مقدم با بیان این مطلب اظهار داشت: در اجرای این طرح 8 تیم در شهرستان نوشهر و 5 تیم در شهرستان کلاردشت از خبازی های این دو شهرستان بازدید کردند که 13 واحد خبازی در شهرستان نوشهر و 3 واحد خبازی در شهرستان کلاردشت به علت کسری وزن چانه جریمه شدند.

وی افزود: در ادامه بازرسی از خبازی های این دو شهرستان 3 واحد در نوشهر به علت تعطیلی خودسرانه، به دلیل عدم رعایت بهداشت محیط 10 واحد در نوشهر و 2 واحد در کلاردشت و به علت عدم حضور متصدی در واحد خبازی 60 واحد در این دو شهرستان به تعزیرات معرفی و جریمه شدند.

رمضانی مقدم همچنین به اهمیت بالای رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا توسط نانوایان به دلیل مراجعه شمار زیادی از افراد جامه به صورت مستمر به این واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: 2 واحد خبازی نیز به علت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان نوشهر پلمپ شدند.

رئیس آرد و نان اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان افزود: طرح تشدید نظارت و بازرسی بر واحدهای خبازی به منظور چگونگی اجرای شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در کنار سایر اقدامات و بازرسی های ذاتی دستگاه های مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی و اداره صمت در شهرستان ها در حال اجرا است./روابط عمومی