داغدار شدن 43خانواده به دلیل حوادث کار در 5ماه گذشته
داغدار شدن 43خانواده به دلیل حوادث کار در 5ماه گذشته

پنج ماهه سالجاری 43 نفر بر اثر حوادث كار در استان جان خود را از دست دادند(همگي مرد)،كه این رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش داشت.

مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران گفت :پنج ماهه سالجاری 43 نفر بر اثر حوادث كار در استان جان خود را از دست دادند(همگي مرد)،كه این رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 22 درصد کاهش داشت.

به گزارش روابط عمومي پزشكي قانوني مازندران ،دكتر علي عباسي تصريح كرد :بر اساس آمارهاي مراکز پزشكي قانوني استان در پنج ماهه سالجاری به ترتیب شهرستان آمل  با 6 ،ساری با 5 و بابل و چالوس هر کدام با 4 مورد بیشترین و شهرهاي بابلسر، میاندرود ، رامسر و جویبار هر كدام با يك مورد فوتي،‌ كمترين موارد مرگ ناشي از حوادث كار را داشتند

 وي تصریح کرد: بر اساس اين گزارش عمده دلايل مرگ افراد در حوادث كار مربوط به سقوط از بلندي با 23 نفر و پس از آن و برق گرفتگی  با 10 و برخورد جسم سخت با 9 مورد و سایر موارد با یک در رتبه بعدی قرار دادند  

خرداد ماه بیشترین فوتی

بر اساس تفکیک ماه خرداد با 15، تیر با 8  ، فروردین و اردیبهشت  هر کدام با 7 و مرداد با 6 مورد آمار فوتی گزارش شده است.

31 تا 40 بیشترین فوتی

سنین  31تا 40 سال با 8 مورد بیشترین فوتی  وکمتر از 20 سال با 4 فوتی کمترین آمار را داشتند.

افزایش 9 درصدی مصدومان حوادث کار

مدیرکل پزشکی قانونی از مراجعان 370 (347 مرد و ما بقی زن) نفر از مصدومین حوادث کار طی پنج ماه امسال به مراکز پزشکی قانونی استان  خبر داد و افزود : این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشت.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اينكه بيشترين حوادث ناشي از كار در بخش ساختمان ميباشد گفت:ارزش نهادن به جان انسانها ، داشتن برنامه ايمني در كار ، رعايت استاندارد ها و قوانين مربوطه ، آموزش و ايجاد نظام اطلاع رساني و عبرت از حوادثي كه اتفاق افتاده را از مهمترين راهكارها در راستاي كاهش حوادث ناشي از كار دانست.