انتصاب شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا
انتصاب شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا

با حکم استاندار مازندران، شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا منصوب شدند

با حکم استاندار مازندران، شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا منصوب شدند

به گزارش ندای تجن-طی حکمی از سوی استاندار مازندران، محمد تقی جعفرپور، محمد خسروی، مرتضی باباتبار و رمضان پاریاو به ترتیب به سمت شهرداران سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا منصوب شدند / شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود و پی کیاکلا طی مراسمی با حضور رازجویان و محمدی تاکامی، احکام خود را از معاون عمرانی استاندار دریافت کردند. ‎

طی حکمی از سوی استاندار مازندران، محمد تقی جعفرپور، محمد خسروی، مرتضی باباتبار و رمضان پاریاو به ترتیب به سمت شهرداران سلمانشهر، رینه، خشرود پی و کیاکلا منصوب شدند.

شهرداران جدید سلمانشهر، رینه، خشرود و پی کیاکلا طی مراسمی با حضور رازجویان و محمدی تاکامی، احکام خود را از معاون عمرانی استاندار دریافت کردند. ‎

در این مراسم که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری برگزار شد، مهدی رازجویان بر توجه مجدانه شهرداران در اجرای مفاد میثاق نامه شهرداران با استاندار مازندران تاکید کرد و مدیریت شهری مطلوب بویژه ساماندهی پسماند، توسعه فضای سبز، ایجاددرآمدهای پایدار و مقابله با کرونا را در گرو تعامل و بهره گیری از همه ظرفیت ها دانست.