طی حکمی از سوی استاندار مازندران، شهردار جدید رویان منصوب شد
طی حکمی از سوی استاندار مازندران، شهردار جدید رویان منصوب شد

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، طی حکمی؛ جعفر حسین زاده را به سمت شهردار رویان منصوب کرد.

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران، طی حکمی؛ جعفر حسین زاده را به سمت شهردار رویان منصوب کرد.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی -حسین زادگان، استاندار مازندران، طی حکمی؛ جعفر حسین زاده را به سمت شهردار رویان منصوب کرد.

مراسم معارفه شهرداررویان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد.

مهدی رازجویان گفت: شهرداران باید در اجرای مفاد میثاق نامه شهرداران با استاندار مازندران که حاوی ماموریت های مهم و سازنده در مدیریت شهری است، اهتمام مجدانه داشته باشند.