علوم انسانی، بیشترین قبولی کنکور 1400
علوم انسانی، بیشترین قبولی کنکور 1400

در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۲۶ هزار و ۷۰۶ نفر، در گروه علوم تجربی ۳۵۹ هزار و ۶۷۷ نفر، در گروه علوم انسانی ۳۳۲ هزار و ۱۰۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

شناسنامه کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ منتشر شد و از میان یک میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر حاضر در جلسه آزمون در نهایت ۴۵۵ هزار و ۴۲۴ نفر در رشته های مختلف پذیرفته شدند.

به گزارش ندای تجن به نقل از خبرنگار مهر، نتایج نهایی پذیرش در کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ بامداد یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

بر اساس شناسنامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که از سوی سازمان سنجش منتشر شده است در این دوره از آزمون یک میلیون و ۱۱۲ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت نام کردند.

تعداد داوطلب (چند گروه) ۱ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۱۶ نفر بود و تعداد ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۱۳۰ نفر داوطلب حاضر در جلسه آزمون بودند.

پس از اعلام کارنامه و نتایج اولیه در ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۸ هزار و ۸۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

پس از پایان مهلت انتخاب رشته برای رشته‌های با آزمون در کنکور و رشته‌های با پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، تعداد ۵۲۳ هزار و ۸۸۸ داوطلب انتخاب رشته کننده در رشته‌های باآزمون و تعداد ۱۱۱ هزار و ۹۴۴ ثبت نامی و انتخاب رشته کننده در پذیرش صرفاً سوابق تحصیلی بودند.

تعداد مجازین به انتخاب رشته در هر گروه امتحانی نیز متفاوت بود.

در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۲۶ هزار و ۷۰۶ نفر، در گروه علوم تجربی ۳۵۹ هزار و ۶۷۷ نفر، در گروه علوم انسانی ۳۳۲ هزار و ۱۰۷ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

در گروه هنر ۳۵ هزار و ۶۴ نفر مجاز بودند و ۷۴ هزار و ۶۷۰ نفر علاقمند هنر (داوطلب سایر گروه‌های آزمایشی) و در گروه زبان‌های خارجی ۲۴ هزار و ۵۳۰ نفر مجاز بودند و ۱۳۰ هزار و ۱۴۶ نفر علاقمند زبان (داوطلب سایر گروه‌های آزمایشی) بودند.

تعداد ظرفیت پذیرش با آزمون کنکور ۱۴۰۰ (با احتساب ۴ رشته دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره / گروه آزمایشیروزانهنوبت دومپیام نوراستان‌های محرومفرهنگیانغیرانتفاعیپردیس خودگردانشهریه پردازدانشگاه آزادپردیس دانشگاه آزادجمع
علوم ریاضی و فنی۴۱۴۹۴۶۱۸۴۹۸۳۵۸۳۳۷۳۴۲۲۸۱۳۷۸۱۵۰۰۵۵۶۵۲
علوم تجربی۳۴۷۶۳۲۲۶۳۳۸۲۹۱۵۰۸۵۱۳۵۲۴۶۱۲۸۴۲۹۳۱۳۷۹۲۹۳۵۵۹۵۲
علوم انسانی۲۲۵۸۱۴۰۶۰۶۶۱۸۳۶۷۱۵۷۰۱۳۷۶۲۰۰۰۰۵۳۰۸۹
هنر۴۲۳۱۹۰۱۰۷۹۵۰۶۴۸۰۰۰۰۰۶۱۹۷
زبان‌های خارجی۲۷۱۱۴۶۰۲۰۰۴۹۱۰۲۲۱۰۵۰۰۰۰۴۵۴۷
جمع۱۰۵۷۸۰۱۳۸۶۸۱۱۶۳۰۲۵۸۶۲۶۰۹۸۹۰۸۹۴۰۶۴۳۰۸۱۳۷۹۲۹۳۱۷۵۴۳۷

لازم به توضیح است تنها ظرفیت ۴ رشته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در این ظرفیت‌ها لحاظ شده است.

تعداد ظرفیت پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون احتساب ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره / گروه آزمایشیروزانهنوبت دومپیام نوراستان‌های محرومغیرانتفاعیپردیس خودگردانمجازی دولتیمجازی غیرانتفاعیجمع
علوم ریاضی و فنی۵۶۵۲۱۴۹۰۲۲۷۱۰۷۰۴۹۹۸۵۳۹۵۵۳۰۲۱۲۸۱۰۴۴
علوم تجربی۸۹۷۳۲۲۶۰۱۰۸۶۰۱۶۶۵۲۷۰۴۰۰۰۲۷۵۶۹
علوم انسانی۲۰۱۱۷۳۸۱۲۸۰۱۰۳۵۶۲۶۱۹۱۷۵۱۰۸۰۱۷۹۱۱۹۶۴۵۹
هنر۷۰۹۲۴۲۲۰۳۰۱۸۶۶۰۲۳۰۰۰۹۶۳۱
زبان‌های خارجی۱۰۲۳۲۱۸۸۲۸۰۳۳۴۶۶۵۲۵۰۱۳۰۱۴۳۷۴
جمع۱۸۳۶۸۴۹۴۸۱۷۱۸۹۰۳۲۲۱۲۹۱۴۱۶۶۵۱۶۱۰۲۱۳۳۳۲۹۰۷۷

کارنامه نهایی داوطلبان آزمون سراسری تا پنجشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۰ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود.