چرا رشد فراگیر در گردشگری اهمیت دارد؟
چرا رشد فراگیر در گردشگری اهمیت دارد؟

رشد فراگیر مفهومی است که فرصتهای برابر را برای ذینفعان گردشگری با منافع ناشی از توسعه گردشگری پیش می بردوصدالبته توسعه پایدار گردشگری مستلزم رشد فراگیر است.

رشد فراگیر مفهومی است که فرصتهای برابر را برای ذینفعان گردشگری با منافع ناشی از توسعه گردشگری پیش می بردوصدالبته توسعه پایدار گردشگری مستلزم رشد فراگیر است.

به گزارش ندای تجن– روز جهانی گردشگری هر سال در ۲۷ سپتامبر گرامی داشته می شود تا آگاهی جامعه بین المللی از اهمیت گردشگری و ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن بیش ازپیش افزایش یابد.

سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) روز جهانی گردشگری درسال جاری ۲۰۲۱ را به عنوان روزی برای نمایان کردن قدرت گردشگری وتمرکزبر “گردشگری برای رشد فراگیر” تعیین کرده است.

اما؛ چرادر شرایطی که صنعت گردشگری جهان بحرانی سخت وطولانی رامتحمل شده، در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برشعارضرورت رشد فراگیرتمرکزشده است؟!

همه گیری کووید -۱۹ تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده ای داشته است. هم کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه خسارتهای قابل توجهی وارد امده، براساس اخرین گزارش اماری سازمان جهانی گردشگری، COVID-19 بیش از ۴ تریلیون دلار برای اقتصاد جهان و گردشگری هزینه دربرداشته است و بیش از ۳۲ میلیون نفر دچار فقر شدید شده اند که این رقم در کشورهای توسعه نیافته بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است، براساس اخرین گزارش سازمان جهانی گردشگری، امسال صنعت گردشگری و کسب و کارهای مرتبط در جهان خسارتی بالغ بر ۱۷۰۰ تا ۲۴۰۰ میلیارد دلار را تجربه می کنند.

دفتر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرده اند ورود مسافران خارجی در مقایسه با دوره پیش از همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۱۹ طورمیانگین حدود ۷۳ درصدکاهش داشته است.

در تازه‌ترین نمونه خسارتهای به بار آمده به دلیل همه‌گیری کرونا، بیش از ۵۵۰ هزار نفر در تایلند که در صنعت گردشگری این کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند در سه ماهه دوم سال میلادی (۲۰۲۱) شغل خود را از دست داده‌اند.

همچنین در سال ۲۰۱۹ تعداد بازدید کنندگان بین المللی از ترکیه بیش از ۴۵ میلیون نفر بوده است ودر سال ۲۰۲۰ ،۱۲ میلیون نفر تخمین زده شده که که بیش از ۷۲ درصد افت داشته است.

بدون تردیدافراد اسیب پذیر، فرصت و منابع مالی کمی برای رهایی خود از اسیب کووید دارند؛ به همین منظور است که شعار گردشگری برای رشد فراگیر انتخاب شده است چرا که گردشگری دارای توانایی منحصربه‌فردی است که باعث می‌شود هیچ قشری از رشد و توسعه عقب نماندوتنها ازاین طریق است که شروع مجدد گردشگری مردم وجوامعی که بیشترین نیاز را به ان دارند دریابد، وآینده ای بهتر رابرای همگان پی ریزی نماید.

سفر یک نعمت رضایت بخش و الهام بخش است و وقتی از ما سلب شود، معنی واقعی آن را درک می کنیم, امسال، روز جهانی گردشگری با تجلیل از بازگشت چنین سرگرمی وموهبت ارزشمندی، معنای جدیدی به خود می گیرد؛ شروع وآغاز مجدد گردشگری، به بهبود و رشد فراگیر آن کمک خواهد کرد.

اما؛این رشد فراگیر چیست و Unwto چه اهدافی را دنبال می کند؟

رشد فراگیر مفهومی است که فرصتهای برابر را برای ذینفعان گردشگری با منافع ناشی از توسعه گردشگری پیش می بردوصدالبته توسعه پایدار گردشگری مستلزم رشد فراگیر است.

گردشگری، هنگامی که بر اساس تعامل گسترده ذینفعان و اصول توسعه پایدار بنا شده باشد، می تواند از طریق ایجاد فرصت های شغلی و توسعه اقتصادی در مناطق شهری و روستایی، به رشدبیشتروفراگیرتر کمک کرده و ظرفیتها، تعاملات وتاثیرات اقتصادی واجتماعی را ارتقا دهد.

محیط پویای جهانی امروز، جایی که بحران های گردشگری (مانند، بلایای طبیعی وغیرطبیعی، همه گیری ها وشرایط سیاسی-اجتماعی) دولت ها وملت ها را تهدید می کندوممکن است این عوامل غیرقابل پیش بینی تأثیرات زیادی بدنبال داشته باشد.

در پاسخ به این تغییرات غیرمنتظره و تغییرات جمعیتی، باید استراتژی ها و دستورالعمل های جدیدی برای ایجاد ارزش مشترک بین نیازهای اجتماعی، فرهنگی وتفریحی و نیازهای شرکت هاوکارگزاران در نظر گرفته شود.

در سالهای اخیر، “رشد فراگیر” توجه قابل توجهی از دولتها، سیاستگذاران، سازمانهای بین المللی و محققان را برای مقابله با مشکلات و محدودیتهای متعدد توسعه گردشگری و رفتارهای گردشگری جلب کرده است.

رقابت پذیری گردشگری را می توان قابلیت هایی برای ایجاد یک سیستم گردشگری پایدار و ایجاد رشد فراگیر از طریق جمع آوری منابع گردشگری، ایجاد ارزش گردشگری و اجرای سیاست های موثر گردشگری در شهرها یا استان ها تعریف کرد،

براساس اهداف unwto گردشگری و رشد فراگیر برای رسیدن به توسعه پایدار چهار هدف از اهداف هفده‌گانه خود از جمله اهداف یک (رفع یا کاهش فقر)، پنج‌(برابری جنسیتی)، هشت (کار مناسب و رشد اقتصادی) و ۱۰ (کاهش نابرابری) را به‌این منظور قرار داده است.

سازمان جهانی گردشگری درنظردارد این بازاراقتصادی وپویا را به سمت بهبودی کامل و رشد فراگیر هدایت کند. از این رو برای شروع مجدد و رشد گردشگری تمرکز خود را بر سه موضوع مشارکت، حمایت و نگاه به آینده قرار داده است.

دراین رابطه کشورهای عضونیز با بهره گیری از شعار واهداف تعیین شده درصددتغییرات واصلاحات لازم برای استفاده ازفرصتهای پیش رو، باگرامیداشت این روز متعهدمی شوندباکمک به رشدگردشگری درتمامی سطوح متنوع این صنعت درایجاد دنیایی نیک فرجام وصلح آمیزترتلاش نموده تا اینده ای بهتر رابرای همگان پی ریزی نمایند.

دکتر حسن تقی زاده انصاری

کارشناس وبنیانگذار کسب و کارهای نوین در گردشگری