هوای نیمه ابری مازندران ماندگار است
هوای نیمه ابری مازندران ماندگار است

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌هاي پيـش يابـي هواشناسـي، وضعيت جوي استان مازندران نیمه ابری خواهد ماند.

براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌هاي پيـش يابـي هواشناسـي، وضعيت جوي استان مازندران نیمه ابری خواهد ماند.

احمد اسدی با بیان اینکه هوای روز چهارشنبه 7مهرماه سال جاری نیمه ابری تا ابری بویژه در نیمه غربی استان با بارش پراکنده

پیش بینی می شود، گفت: :در روز پنج شنبه 8مهرماه هم هوایی نیمه ابری تا ابری گاهی همراه با بارندگی و وزش باد خواهیم داشت که هوای شهرهای مرکزی ، شرقی و ارتفاعات استان؛ نیمه ابری تا ابری بویژه در بعدازظهر و شب همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران افزود: در روزهای جمعه و شنبه مناطق غربی استان هوایی ابری همراه با بارندگی و وزش باد خواهند داشت که در شهرهای مرکزی،  شرقی و ارتفاعات استان : نیمه ابری تا ابری (در ارتفاعات مه آلود) همراه با بارش پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود.

وی آسمان مازندران را در روز یکشنبه 11مهرماه سال جاری ابری با بارش پراکنده – از بعدازظهربتدریج با کاهش ابرپیش بینی کرد که در روز دو شنبه هوایی صاف تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابرخواهیم داشت.