راه اندازی  پویش مردمی موکب اشتغال محرومان در مازندران
راه اندازی  پویش مردمی موکب اشتغال محرومان در مازندران

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران گفت: پویش مردمی موکب اشتغال محرومان در استان ایجاد می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران گفت: پویش مردمی موکب اشتغال محرومان در استان ایجاد می‌شود.

به گزارش  ندای تجن به نقل از خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد مازندران گفت: در راستای فرهنگ کار و تلاش بویژه اشتغال زایی محرومان و جوانان جویای کار، پویش مردمی موکب اشتغال محرومان در استان ایجاد می‌شود.

سید علی اصغر رضایی طالشی افزود: در قالب موکبی در بستر الکترونیکی و حضوری در قامت یک خادم به اشتغال و کارآفرینی برای محرومان و مستضعفین در زمینه‌های (آموزش و مشاوره، بازاریابی، ایده‌های کسب و کار، تامین مواد اولیه، راهبری شغلی و…) خدمت ارائه می‌شود.

وی گفت: موکب اشتغال محرومان از ۱۰ مهر تا ۱۵ مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در میدان کارگر شهرستان ساری برگزار و با حضور استادان  دانشگاهی ، کارآفرینان و جهادگران کارآفرین ، خدمات اشتغال آموزش داده می‌شود.

رضایی طالشی گفت: با تشکیل این موکب اشتغال و گروه جهادگران کارآفرین مقرر شد تا در طی سال ، بابت مشاوره شغلی و ظرفیت سنجی به مناطق محروم استان خدمات ارائه شود.