معرفی یک مازندرانی به عنوان عضو کارگروه برنامه‌ریزی درسی سازمان فنی‌و حرفه‌ای
معرفی یک مازندرانی به عنوان عضو کارگروه برنامه‌ریزی درسی سازمان فنی‌و حرفه‌ای
بردیا بهنیا رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران، نماینده این سازمان در کارگروه برنامه‌ریزی درسی و تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی صلاحیت حرفه ای شد.

به گزارش ندای تجن- سیدحسن هاشمی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خطاب به دکتر علی حسین شهریور ،
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور ، دکتر بردیا بهنیا را به عنوان نماینده این سازمان در کارگروه برنامه ریزی درسی و تدوین استانداردهای شایستگی و ارزشیابی صلاحیت حرفه‌ای معرفی کرد.

بهنیا رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مازندران، نائب رییس و عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور است.