60 درصد نانوایی‌های مازندران بدون گاز قادر به فعالیت هستند
60 درصد نانوایی‌های مازندران بدون گاز قادر به فعالیت هستند
به گفته مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تا کنون 60 درصد واحدهای خبازی در استان مازندران به صورت عملیاتی دوگانه سوز شده اند و در صورت قطعی گاز بدون ایجاد کوچکترین وقفه وظیفه پخت نان را انجام خواهند داد.

به گزارش ندای تجن-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران نان را به عنوان ماده غذايي غالب و يكي از مهم‌ترين منابع تغذيه مردم دانست و اظهار داشت: در گذشته بحران قطع گاز مشکلات عدیده ای در بخش های مختلف از جمله پخت نان در خبازی های استان مازندران ایجاد می کرد در صورتی که اکنون نقطه قوت نانوایی های مازندران دوگانه سوز بودن آنهاست.

عباسعلی وفائی نژاد با بیان این مطلب افزود: تا کنون 60 درصد واحدهای خبازی در استان مازندران به صورت عملیاتی دوگانه سوز شده اند و در صورت قطعی گاز بدون ایجاد کوچکترین وقفه وظیفه پخت نان را انجام خواهند داد.

 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران تصریح کرد: هم اکنون 2 هزار و 360 واحد نانوایی یارانه‌ای نوع1 و 562 واحد نانوایی یارانه ای نوع 2 مجهز به سوخت دوم از نوع گازوئیل و سیلندرهای گاز مایع هستند.

وی با توجه به میزان 2196 سهمیه برای ارائه تسهیلات بهسازی و نوسازی نانوایی های مازندران اظهار داشت: تاکنون 1825 نفر به عنوان متقاضی ثبت نام کردند که با توجه به دو برابر شدن تسهیلات ضرورت دارد نانوایان بخشی از این تسهیلات را در راستای سیاست های پدافند غیرعامل و به منظور آمادگی و حصول اطمینان در تداوم تولید نان در بروز احتمالی افت فشار گاز یا قطع شدن آن صرف دوگانه سوز کردن خبازی و تهیه موتور برق کنند.

وفائی نژاد افزود: همکاری اتحادیه‌ها و تعاونی‌های خبازان نیز می تواند فرآیند دوگانه سوز نمودن خبازی ها و فراهم شدن امکانات لازم برای آمادگی با بحران های احتمالی و تامین نان مورد نیاز مردم در آن شرایط حساس را تسریع ببخشد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همچنین خطاب به اتحادیه ها تصریح کرد: اتحادیه‌های خبازان به هیچ عنوان مجاز نیستند صدور معرفی نامه تسهیلات را منوط به تسویه بدهی نانوایان به اتحادیه نمایند.