ارتباط ریلی راه‌آهن محور تهران_شمال برقرار شد
ارتباط ریلی راه‌آهن محور تهران_شمال برقرار شد
به گفته مدیرکل مدیریت بحران مازندران ارتباط ریلی راه آهن محور تهران _شمال در متطقه جوارم سوادگوه برقرار شد.


به گزارش ندای تجن_علی اصغر احمدی بیان کرد:با دستور استاندار مبنی بر بسیج امکانات و نیروها با همکاری نیروهای راه آهن شمال، راهداری و حمل و نقل جاده ای، شهرداری زیرآب و سپاه محور تهران_ شمال در روستای جوارم سوادکوه که به دلیل خروج قطار باری مسدود شده بود،برقرار شد.
وی با پوزش از مردم، افزود: هم اکنون ارتباط ریلی راه آهن تهران_شمال در متطقه جوارم سوادکوه برقرار است و تردد قطار انجام می شود.