کیوی مازندران نه تنها سالم، بلکه می‌تواند محصول ارگانیک باشد/روزانه 300تن مرغ به تهران می‌فرستیم که اگر نرود مشکل پیش می‌آید
کیوی مازندران نه تنها سالم، بلکه می‌تواند محصول ارگانیک باشد/روزانه 300تن مرغ به تهران می‌فرستیم که اگر نرود مشکل پیش می‌آید
به گفته رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران محصول کیوی تولیدی استان نه تنها سالم بلکه می تواند ارگانیک باشد.

عزیزالله شهیدی فردر پاسخ به سئوال ندای تجن درباره اخبار سمی بودن محصولات کشاورزی که سبب برگشت خوردن آن شده است، گفت:خبرهایی که در این زمینه مطرح شد نتیجه‌ای جز آسیب به اقتصاد استان، کشور و سواستفاده برخی از اشخاص و افراد، ندارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اخباری که درباره آلوده بودن میوه کیوی مطرح شد، ادامه داد: واقعیت این است که کیوی نه تنها محصول سالمی است بلکه می‌تواند به عنوان محصول ارگانیک مطرح شود به دلیل اینکه برداشت کیوی در آبان ماه اتفاق میفتد شاید بعضا مهر یا آذر باشد ودر دی ماه هم حرص شدید اتفاق میفتد و تنها شاخه می ماند.

در اسفندماه برخی باغدارها شاید روغن پاشی سطحی انجام دهند که در بدنه خالی درخت خاصیت سمی ندارد و محصولی ناپایدار است.

وی افزود: برخی تولیدکنندگان کیوی  در اردیبهشت ماه به دلیل وجود دو آفت سپیدار و شپشک که می توانند آلودگی ایجاد کنند سم پاشی ساده انجام دهند وسموم کلی تا یک هفته تا یک ماه پایداری‌اش ازبین می رود و از اردیبهشت تا آبان ماه که برداشت می‌شود هیچ کشاورزی سم پاشی نمی‌کند.

شهیدی فر با بیان اینکه کشورهای خارجی  واقف هستند که کیوی مازندران بهترین و سالم ترین محصول هست، افزود:برخی این موضوع را در برنج مطرح کردند که یکی از محصولات کیفی کشور ماست و از لحاظ فیزیولوژیکی مدل خاص هست و نمی توانند سموم را در خود ذخیره کنند.

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با اشاره به اینکه صادرات محصولات کشاورزی  مازندران از جمله مرکبات به سرجایش رفته است و ما صادرات به همان کشورهایی داریم که این موضوع را مطرح کردند، گفت:از دو هفته گذشته صادرات به 10الی 12کشور دنیا آغاز شده است و ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جریان سازی کار خوبی نیست، افزود: محصولات مازندران به لحاظ جغرافیایی و همین طور به دلیل آگاهی که  مردم برای تولید دارند قابل مقایسه با بسیاری از محصولات خارجی نیست و نگرانی وجود ندارد.

شهیدی فر در پاسخ به سئوال ندای تجن درباره زمان بازدید کشور روسیه از مزارع تولید محصولات کشاورزی، گفت: هنوز در این زمینه اطلاع رسانی از سوی کشور روسیه صورت نگرفته است اما حتما بازدید کشور روسیه اتفاق میفتد، سال‌های قبل هم بوده و می آیند و بحث بازدید از محصولات ما را دارند و ما آماده شنیدن ایده‌های آن‌ها برای تولید محصولات و صادرات آن هستیم.

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران با بیان اینکه مازندران مخزن تولید است کل مازندران به عنوان یک گمرک و بندربزرگ است، ادامه داد:روزانه 20هزارتن محصولات از مازندران  به سایر استان‌ها یا خارج کشور ارسال می شودکه هیچ استانی این استعداد را ندارد.

وی با اشاره به اینکه تنها 10درصد از محصولات تولیدی غذایی در مازندران مضرف می‌شود، گفت:  90 درصد از تولیدات مرکبات مازندران به خارج کشور می‌رود و همین طور 90 درصد از محصولات کیوی به سایر استان‌ها صادر می‌شود.

شهیدی فر با بیان اینکه مازندران مرکز تولید و صادرات برای سایر استان‌ها یا سایر کشورها است، گفت: ما انتظار داریم که از حیث  منابع مالی در سطح کشور نگاه بهتری به مازندران اتفاق بیفتد .

وی با اشاره به اعزام روزانه 300تن مرغ به تهران ، افزود: اگر یک روز این مرغ‌ها نرود مشکل ایجاد می‌شود این نشان می دهد که مازندران ظرفیت ویژه دارد که ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شده است که باید با نگاه ویژه به آن نگریست.