لزوم حل مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری رسانه‌ها‌و مسئولان
لزوم حل مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری رسانه‌ها‌و مسئولان
حسینیان معتقد است که مشکلات بسیاری از واحدها درون سازمانی و ناشی از نقدینگی و مربوط به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها است و با همکاری و کمک رسانه‌ها و مسئولان به راحتی حل می‌شود.

ندای تجن-مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان امروز صبح در محل شرکت نوین انجماد(تولیدکننده لوازم خانگی نرسی)در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف فعالیت‌های ما گره‌گشایی و کمک به حل مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت:در طول سال 1400اقدامات قابل توجهی در راستای کمک به تولید صورت گرفت و تاحدی در رفع موانع تولید تاثیر گذاشت.

سیدجوادحسینیان بیان کرد:در سال‌های گذشته ستادهای رفع موانع تولید اثربخشی کافی برای کمک به واحدهای تولیدی نداشتند که پس از تاکید مقام معظم رهبری در سال 1400سپاه به صورت جدی وارد شد تا به این بخش کمک کند.

با اشاره به اینکه 2600واحد تولیدی در سطح استان مشغول به کار هستند که 160واحد دچار آسیب شناسایی شد، افزود: از این تعداد به 37مجموعه با همکاری و کمک دستگاه‌های اجرایی ، بانک‌ها و سایرمجموعه‌ها احیا شد.

وی با بیان نقش و اهمیت رسانه در جریان سازی و کمک به واحدهای تولیدی استان، گفت:در همین راستا از سازمان بسیج رسانه درخواست کردیم تا برای کمک به واحدها همکاری کند.

حسینیان با اشاره به اینکه مشکلات بسیاری از واحدها درون سازمانی و ناشی از نقدینگی و مربوط به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها است، افزود:این مشکلات با همکاری و کمک رسانه‌ها و مسئولان به راحتی حل می‌شود.