سرپرست جدید امور سینمایی حوزه هنری مازندران معرفی شد
سرپرست جدید امور سینمایی حوزه هنری مازندران معرفی شد
سرپرست جدید امور سینمایی حوزه هنری امروز طی مراسمی معارفه شد.ندای تجن_طی حکمی از سوی سید مصطفی حسینی مدیر عامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، ضمن قدردانی از زحمات سید علی سیدپور گلنشینی در مدیریت سینماهای حوزه هنری مازندران، سید سعید پورقاسم به عنوان مدیر جدید امور سینمایی‌ این مرکز معارفه شد.
منصوری معاون اجرایی موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز در این نشست با تاکید بر ماموریت این موسسه در مدیریت و توسعه سینماهای کشور، استان مازندران را با توجه به مردم فرهنگ دوست، واجد ظرفیت بالایی در استفاده از سینما و خدمات سینمایی عنوان کرد.
مهدی معصومی گرجی رییس حوزه هنری مازندران در این رویداد ضمن قدردانی از تلاش و پیگیری های سید پور مدیر سابق امور سینمایی‌، گفت: نقش سینما در فرهنگ سازی، تعامل فکری با جامعه و گفتمان سازی فرهنگ و هنر انقلاب، غیر قابل انکار است.
وی پس از عرض خوش آمد و آرزوی موفقیت برای پورقاسم، تجمیع مدبرانه نیرو‌های موجود در سینماهای تحت مدیریت حوزه هنری استان و شناخت ظرفیت‌های آن را در جهت توسعه امور سینمایی استان ضروری برشمرد.

  • منبع خبر : روابط عمومی