هوای سیزده بدر در مازندران چطور است؟
هوای سیزده بدر در مازندران چطور است؟
به گفته معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی مازندران در روز سیزده بدر هوایی مناسب خواهیم داشت


به گزارش ندای تجن_احمد اسدی بیان کرد: براساس تجزیه و تحلیل آخرین نقشه‌هاي پيش بینی هواشناسي، وضعيت جوي استان مازندران در روز سه شنبه ۹ فروردین ماه سال جاری صبح نیمه ابری تا ابری بتدریج صاف است.
وی هوای روز چهارشنبه راصاف تا نیمه ابری همراه با افزایش نسبی دما و در ارتفاعات با وزش باد پیش بینی کرد که در روز پنج شنبه نیمه ابری – در ساعات بعدازظهر و شب ابری همراه با رگبار پراکنده و وزش باد همراه است.

معاون اداره کل هواشناسی مازندران روز جمعه را با آسماتی صاف تا قسمتی ابری با افزایش نسبی دما پیش بینی کرد و گفت:در روز شنبه ۱۳فروردین ماه که روز طبیعت نام گذاری شده است آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با افزایش محسوس دما خواهیم داشت.

در روزهای یک‏شنبه و دوشنبه آسمانی صاف تا نیمه ابری با افزایش دما – در ارتفاعات با وزش بادگرم همراه است.