آغاز ریشه‌کنی فقر مطلق با صدور کدشناسایی ۱۰رقمی
آغاز ریشه‌کنی فقر مطلق با صدور کدشناسایی ۱۰رقمی
افرادی که توانمند نیستند باید به وسیله یکی از دستگاه های اجرایی به توانایی برسند.ندای تجن_استاندار مازندران در حاشیه جلسه ویدئو کنفرانس دستورالعمل اجرایی مقابله با فقر مطلق گفت:
دستگاه های اجرایی اداره کل کمیته امداد حضرت امام (ره)؛ اداره کل بهزیستی و اداره کل ثبت احوال با تشکیل ستادی نسبت به اجرای طرح مقابله و جلوگیری از فقر مطلق اقدام کنند.

ثبت و احوال با همکاری کمیته امداد می بایست با تشکیل یک ستاد از طریق قانونی نسبت به شناسایی افرادی که پوشاک؛ غذا و سرپناه ندارند، اقدام کنند تا بتوانند برای این افراد کد شناسایی 10 رقمی از طریق اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دریافت کنند.

از نظر شرعی و دینی نسبت به اجرای این اقدام مهم تاکید شده است لذا این کار باید سریعا انجام و نسبت به توانمندسازی این افراد اهتمام جدی و لازم صورت گیرد.

افرادی که توانمند نیستند، می بایست به کمک یکی از دستگاه ها به توانمندی برسند.

سامانه ای توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی شده است که اسامی افراد دارای فقر مطلق شناسایی و نسبت به توانمندسازی آن ها اقدام می شود