تسهیل شرایط دریافت مجوز آموزشگاه با هدف جلوگیری از خرید آن صورت گرفت/ برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات سراسری مهارت هم‌زمان با رویداد ساری 2022
تسهیل شرایط دریافت مجوز آموزشگاه با هدف جلوگیری از خرید آن صورت گرفت/ برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات سراسری مهارت هم‌زمان با رویداد ساری 2022
به گفته درویشی تسهیل شرایط دریافت مجوز آموزشگاه با هدف جلوگیری از خرید آن صورت گرفته است و به تدریج آموزشگاه های آزاد با کیفیت با اقبال عمومی در صحنه رقابت باقی می مانند.

سیدحسین درویشی در گفت و گو با ندای تجن، بیان کرد: در سال جاری از مدیران خواستیم تا عملکرد خود در جهت سیاست‌های آموزشی که در راستای شعارسال به انجام می رسد را به ما گزارش دهند.

وی با اشاره به اینکه آموزش فنی و حرفه‌ای در تلا ش برای هدایت راهبردی افراد دریافت کننده مجوز آموزشگاه است، افزود:این هدایت با هدف آگاهی بخشی درباره نیازمندی منطقه مورد نظر برای رشته های کاربردی صورت می گیرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران در پاسخ به سئوال خبرنگار ما پیرامون نحوه صلاحیت سنجی مجوز گیرندگان برای راه‌اندازی آموزشگاه، گفت:افرادی که برای دریافت مجوز در پرتال ثبت نام می کنند، ابتدا موافقت اصولی دریافت و سپس صلاحیت فردی، فنی و شاخص‌های مورد نظر آموزش فنی و حرفه‌ای آن‌ها بررسی می‌شود.

تسهیل شرایط دریافت مجوز با هدف جلوگیری از خرید آن صورت گرفت

درویشی با بیان اینکه تسهیل شرایط دریافت مجوز از سوی آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف جلوگیری از خرید مجوز اجرا شده است، گفت:از افرادی که فاقدمجوز یا خریدار آن هستند، خواسته شد تا با توجه به تسهیل شرایط، اقدام به دریافت مجوز کنند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای ادامه داد:افراد فاقد صلاحیت، اگر در طول مسیر دریافت مجوز دارای مشکلات فردی و فنی باشند، باید برطرف کنند واگر توانایی و صلاحیت لازم را احراز نکنند، مجوز نمی‌دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره قول اشتغال زایی از سوی برخی از آموزشگاه‌های آزاد که به کارآموزان داده می شود، گفت: موضوع اشتغال در چارچوب فعالیت آموزش فنی و حرفه‌ای نیست، ما وظیفه آموزش داریم مگر اینکه شرکت‌های کارآفرینی مانند کاتینو وسایر مراکز کارآفرینی باشند و کمک به ایجاد اشتغال برای کارآموزان کنند.

درویشی درپاسخ به سئوال خبرنگار ما درباره نحوه نظارت برروی کیفیت فعالیت آموزشی در آموزشگاه‌های آزاد که گاهی از سوی کارآموزان سطح پایین گزارش می شود، بیان کرد: کیفیت آموزش بستگی به انتظار افراد و نوع فعالیت آموزشی دارد، قسمتی مربوط به یادگیری فرد و قسمتی دیگر هم آزمون است و اینکه آموزش چقدر اثرگذار است به عملکرد آموزشگاه بازمی گردد که نیاز به تجهیزات جدید دارد یا آموزش را به بخش خصوصی بدهیم.

نظارت کامل برفعالیت آموزشگاه‌های آزاد به دلیل کمبود منابع و نیرو امکان پذیرنیست

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با اشاره به اینکه صدور مجوز سه روزه تمام آموزش‌های فاقد مجوز را حذف می کند، گفت:از طرفی ارائه مجوز سبب اعتراض آموزشگاه داران شد که می گویند تعداد کارآموزان آنان کاهش می یابد، لازم است این موضوع را بپذیریم که میدان، عرصه رقابت است ومردم وقتی  با آموزش و تجهیزات یکسان آموزش ببیند، خودشان کیفیت را تشخیص دهند و آموزشگاه‌های فاقد کیفیت از چرخه بیرون می‌روند.

وی با تاکید بر این موضوع که انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد اقدامات بازرسی و تحقیق را انجام می دهد، افزود: آن چه که ما انتظارش را داریم به دلیل کمبود منابع و نیرو امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه تنها تعداد 140 آموزشگاه آزاد در شهرستان ساری فعالیت دارند، ادامه داد:اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای به دلیل کمبود منابع و نیرو امکان نظارت کامل برروی آن‌ها را ندارد.البته در سال جاری می خواهیم به آموزشگاه‌هایی که رشته پیرامون نیستند، حکم بدهیم تا به صورت مویرگی سایر رشته‌ها را بازدید کنند.

راه اندازی دپارتمان گردشگری در حال انجام است

درویشی با اشاره به مصوبات سفر هاشمی، رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سال 99 که براساس آن مازندران ملزم به ایجاد3 دپارتمان صنایع چوب ، گردشگری و مشاغل خانگی شد ،گفت:درخرداد سال 1400دپارتمان صنایع چوب را راه اندازی کردیم که بیش از 90درصد تکمیل شده است، برای راه اندازی دپارتمان گردشگری هم فردی به نام« دکتر پورمند» در مرکز هتلداری مشغول به فعالیت است.

وی بیان کرد: راه‌اندازی دپارتمان مشاغل خانگی به دلیل انبوه رشته‌های خدماتی و خانگی که زیرمجموعه آن قرار دارد تاکنون به سرانجام نرسیده است.

تصویب سهمیه تملک دارایی 90میلیارد تومانی برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه برای انجام برنامه‌ها تمسک به منابع دولتی نشدیم، گفت:راه‌اندازی آموزشگاه‌ها را به  بخش خصوصی سپردیم ودر تلاش برای واگذاری  فضای آزاد به افراد هستیم تا برنامه‌های آموزشی خود را پیاده کنند.

وی با بیان اینکه سهمیه اعتبار تملک  دارایی سرمایه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در استان شاید به 3میلیارد تومان نمی‌رسید، افزود: پیش از سفر رییس جمهور به مازندران، در نهاد ریاست جمهوری به 90میلیارد تومان مصوب کردیم که در طی دو سال 1401و 1402با سهم 70درصدی ملی و 30درصد استانی به ما تخصیص داده شود.

درویشی ادامه داد: تخصیص اعتبار به آموزش فنی و حرفه‌ای سبب انقلاب در آموزش، به روزرسانی تجهیزات و تکمیل آنان وبرگزاری آموزش‌های جدید و تقویت آموزش سیار به حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی می شود.

ورود به حوزه شتاب دهنده سبب تسریع در حذف بسیاری از رشته‌های سابق

وی راه اندازی مراکز جوارکارگاهی و آموزشگاه‌های آزاد را بخشی از برنامه‌های سال1401 اعلام کردو افزود:با توجه به همکاری با پارک علم و فناوری استان، ورود به حوزه شتاب دهنده و شرکت‌های دانش بنیان پای کار می آید که سبب حذف بسیاری از رشته‌های سابق می شود.

مدیرکل آموزش فنی‌و حرفه‌ای با اشاره به اهمیت تسریع فعالیت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جاری،گفت: فرآیند تغییر و تحول در آموزش‌های مهارتی باید در حوزه‌ها و محیط‌های مختلف ایجاد شود تا با اجرای تفاهم نامه نسبت به برقراری ارتباطات در این حوزه اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه  آموزشی با عنوان مهارت بنیان داریم که اجرای آن به دلیل عدم همکاری مراکز دانش بنیان تنها 15درصد موفقیت داشت، افزود: چون مراکز دانش بنیان به جمع ما نمی آمدند، به آن ها مجوز آموزشگاه دادیم تا ارتباط برقرار و اتصال آموزش مهارتی با مراکز دانش بنیان ایجاد شود.

درویشی با اشاره به اینکه بخشی از منابع و آموزش فنی و حرفه‌ای باید به اقشار دارای فقر و آسیب پذیر اختصاص داده شود،اضافه کرد:سعی داریم با وسعت بخشی به برنامه‌ها به تحقق اهداف دولت در زمینه فقرزدایی کمک کنیم.

لزوم همکاری واحدهای صنعتی با مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای با هدف ارتقای سطح مهارتی کارکنان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران با بیان اینکه امروز سیمای استان حاکی از آن است که در زمینه نیروی کار  فقیر هستیم که بخشی ازعلت آن به سبک زندگی خانواده بازمی گردد، ادامه داد:سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اصلی‌ترین بخش فعالیت خود را در راستای ارتقای مهارت کارکنان درزمینه صنعتی قرار داده است اما متاسفانه همکاری خوبی بین واحدهای صنعتی و مراکز آموزش ما وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه با هدف تحقق اهداف برنامه‌های آموزشی در سطح واحدهای صنعتی 3بار به تمام مراکز زیرمجموعه نامه ارسال کردیم تا واحدهای صنعتی نیروهای مورد نیاز خود را برای انجام آموزش اعلام کنند،گفت:اگر همه ادارات سرمایه‌ها و توانمندی های خود را روی میزبگذارند مسلما تعداد نیروی بیکار در جامعه کاهش می یابد.

برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات سراسری مهارت هم‌زمان با رویداد ساری 2022

درویشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری رویداد بین المللی گردشگری کشورهای عضو اکو در ساری سال جاری، افزود: پیش از عید نوروز جلسه‌ای با همین موشوع برگزار کردیم که قرار شد تا مسابقات مهارت در رشته‌های آشپزی و قنادی را به صورت سراسری در استان برگزار کنیم.

وی با بیان این موضوع که تدابیر لازم برای برگزاری رویداد بین المللی گردشگری درسال جاری باید اندیشیده شود، افزود: لازم است تا نحوه برگزاری برنامه رویداد از ابتدا تا پایان آن مشخص شود تا بتوان کاری انجام داد.