۲۷نفر قربانی گاز مونوکسیدکربن شدند
۲۷نفر قربانی گاز مونوکسیدکربن شدند
گار مونوکسید کربن در سال گذشته سبب شد تا ۲۷نفر فوت کنند.


مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : درسال گذشته 27 نفر (17 مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشت.
چالوس بیشترین فوتی ناشی از گاز گرفتگی
به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان ،دکتر عباسی افزود : بر اساس اين گزارش شهرستان های چالوس با 5 ، محمودآباد با 4 و نوشهر و نور هر کدام با 3 مورد بیشترین فوتي و شهرستان های بهشهر ، بابل ، میاندرود و سوادکوه هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.
اسفند ماه بیشترین فوتی
بر اساس آمار ارجاعی مراکز پزشکی قانونی استان اسفند ماه با 7 فوتی بیشترین و شهریور با یک فوتی گزارش شده است.
نقش اطلاع رساني درکاهش تلفات جاني موثر است
عضو شورای قضایی استان خاطر نشان کرد :اطلاع رساني و آگاهي عمومي به شيوه هاي مختلف مي تواند براي کاهش تلفات انساني بسيارموثر باشد و رسانه ها می توانند نقش ويژه اي در اطلاع رساني و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ايفا کنند ./پایان پیام
گاز منو کسید کربن جان 27 نفر را در سال 1400 گرفت
مدیر کل پزشکی قانونی استان گفت : درسال گذشته 27 نفر (17 مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 8 درصد افزایش داشت.
چالوس بیشترین فوتی ناشی از گاز گرفتگی
به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان ،دکتر عباسی افزود : بر اساس اين گزارش شهرستان های چالوس با 5 ، محمودآباد با 4 و نوشهر و نور هر کدام با 3 مورد بیشترین فوتي و شهرستان های بهشهر ، بابل ، میاندرود و سوادکوه هر کدام با یک فوتی کمترین مسمومیت با گاز منواکسید کربن را داشتند.
اسفند ماه بیشترین فوتی
بر اساس آمار ارجاعی مراکز پزشکی قانونی استان اسفند ماه با 7 فوتی بیشترین و شهریور با یک فوتی گزارش شده است.
نقش اطلاع رساني درکاهش تلفات جاني موثر است
عضو شورای قضایی استان خاطر نشان کرد :اطلاع رساني و آگاهي عمومي به شيوه هاي مختلف مي تواند براي کاهش تلفات انساني بسيارموثر باشد و رسانه ها می توانند نقش ويژه اي در اطلاع رساني و کاهش تلفات ناشی از مسمومیت با گاز منواکسید کرین ايفا کنند ./پایان پیام