یکی از رمزهای موفقیت پارک، کوچک و چالاک بودن آن است
یکی از رمزهای موفقیت پارک، کوچک و چالاک بودن آن است
یکی از رمزهای موفقیت پارک علم و فناوری را کوچک و چالاک بودن آن است، این چالاکی  باید حفظ شود و در این راستا نیاز است که به شعار سال که توسط رهبری با عنوان تولید و دانش بنیان برای افزایش اشتغال در جامعه اعلام شد، توجه داشته باشیم و نسبت به تحقق آن تلاش کنیم.

به گزارش ندای تجن- رئیس جدید پارک علم و فناوری استان در جلسه معارفه داخلی این نهاد با بیان اینکه غایت مجموعه سیاست‌های علمی و فرهنگی  برای رسیدن به تعالی انسان است، اضافه کرد: اگر این تلاش‌ها جهت دار باشد سبب رشد انسان می‌شود؛همه ما در زندگی به اعتقاداتی پایبندهستیم که در ساختار زندگی‌مان تاثیرگذار است.

نعمت زاده با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی مانند پارک علم و فناوری فراز و فروهایی داشت که قاعدتا هر کاری در بدو ورود با مشکلات اجتناب ناپذیر روبرو است، افزود: مسلما فردی که  در روزهای تاسیس نهادی، اداره آن را بر عهده می گیرد تلاش بسیاری را انجام می دهد که قابل تقدیراست.

رئیس جدید پارک علم و فناوری مازندران با بیان اینکه مجموعه فعالیت‌های ما، مانند دو میدانی است که تا جایی حرکت می‌کنیم و بعد به دست فرد دیگری می‌دهیم، ادامه داد: مهم این است که معنا و مفهوم این تلاش را درک کنیم، مجموعه عالم هستی سراسر قدرت است که هدف انسان شناخت هستی و تبدیل آن به فناوری است.

نعمت زاده با بیان اینکه در هر ذره‌ای از مخلوقات هستی قدرتی نهفته است، گفت: همه سازمان‌ها و نهادها در تلاش برای شناخت قدرت ذرات هستی هستند و هنر ما تبدیل قدرت به علم و علم به فناوری و در ادامه به ثروت است، که اگر درست صورت گیرد همه را داریم، اما اگر مسیر درست نباشد اگر به مقامات عالی هم برسیم بازنده هستیم

وی  یکی از اقدامات اساسی در راستای تکالیف ذاتی پارک علم و فناوری را تلاش در جهت تبدیل نگاه کارجویی به فرهنگ کارآفرینی اعلام کرد و افزود:قلب یک انسان 100کیلیویی شاید یک کیلو باشد، اما اگر از کار بیفتد سبب ازکارافتادگی انسان می‌شود، دستگاه‌هایی مانند پارک علم و فناوری مانند همان قلب تپنده هستند که جامعه یا همان انسان را سرپا نگه می دارند.

نعمت زاده با بیان اینکه پارک علم و فناوری تربیت نیرو و تبیین فرهنگ کار و کارآفرینی را برعهده دارد، ادامه داد:ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه و پارک است و دانشگاه مرکز تربیت نیروهایی است که در آینده سر از پارک درمی آورند اگر این اتفاق سالم بیفتد،دانشگاهی قدرتمند است که نیروهای قوی وارد پارک کند.

وی یکی از رمزهای موفقیت پارک علم و فناوری را کوچک و چالاک بودن آن اعلام کرد و گفت: این چالاکی  باید حفظ شود و در این راستا نیاز است که به شعار سال که توسط رهبری با عنوان تولید و دانش بنیان برای افزایش اشتغال در جامعه اعلام شد، توجه داشته باشیم و نسبت به تحقق آن تلاش کنیم.