انصراف فرماندار ساری از دریافت حق‌الجلسه کمیسیون ماده 100شهرداری
انصراف فرماندار ساری از دریافت حق‌الجلسه کمیسیون ماده 100شهرداری
فرماندار ساری از دریافت حق الجلسه کمیسیون ماده 100شهرداری انصراف داد.

به گزارش ندای تجن- محمدعلی نوبخت فرماندار ساری، طی نامه‌ای به شهرداری ساری انصراف خود از دریافت حق‌الجلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اعلام کرد.

نوبخت طی این نامه‌ به شهردار ساری اعلام کرد؛ با توجه به حضور در جلسات کمیسیون ماده صد منطقه یک به‌عنوان نماینده وزارت کشور و درخواست شهرداری جهت اعلام شماره حساب بانکی (شماره شبا) به‌منظور پرداخت حق‌الجلسه، انصراف خود را از دریافت حق‌الجلسه کمیسیون ماده صد منطقه یک اعلام می‌کنم.

طبق مادۀ ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدودۀ خدماتی باید قبل از ساخت‌وساز از شهرداری‌ها پروانۀ ساختمان بگیرند و شهردار‌ی‌ها موظف هستند از طریق مأموران خود از عملیات‌ ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده، همان‌طور که در مادۀ ۱۰۰ اشاره شد، جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و عاملان برای رسیدگی به کمیسیون مادۀ ۱۰۰ ارجاع داده می‌‌شوند.

اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری شامل یک عضو شورای شهر، نماینده دادستان و  فرماندار ساری است

  • منبع خبر : فارس