پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان برگزار شد
پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان برگزار شد
این جلسه با هدف برنامه‌ریزی به منظور مدیریت پیک بار با اولویت همکاری صنایع برگزار شد.

ندای تجن_پنجمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان مازندران، با حضور معاونین شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، شرکت توزیع برق مازندران و غرب مازندران، سازمان صمت و شهرک های صنعتی استان مازندران با هدف برنامه ریزی به منظور مدیریت پیک بار با اولویت همکاری صنایع، جهت گذر از پیک بار ۱۴۰۱ در ساختمان ستادی این شرکت برگزار شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی