ساری تنها شهرستان بدون غرق‌شدگی استان
ساری تنها شهرستان بدون غرق‌شدگی استان
به گفته بخشدار رودپی شمالی با همت ناجیان غریق از ابتدای اجرای طرح سالم سازی دریا تاکنون در ساری غرق شدگی نداشتیم.

به گزارش ندای تجن-بخشدار رودپی شمالی در جلسه امروز شورای اداری در محل سالن اجتماعات فرمانداری به آزادسازی سواحل دریا اشاره کرد که پس از آن ساحل در قالب ۵طرح مردانه و ۵طرح زنانه در اختیار مردم قرار گرفت.
محمود محمودی با بیان اینکه ۸۰نفرناجی غریق از اداره ورزش و جوانان به ما معرفی و در نقاط ممنوعه مستقر شدند،گفت:این افراد در طول ۳تا ۴ماه شاغل شدند و با تلاش آنان ساری تنها شهرستان در استان است که تاکنون غرق شده نداشته است.
وی بر استمرار حضور تمامی کمیته‌های طرح سالم سازی دریا تاکید کرد و افزود:از ابتدای اجرای طرح تاکنون ۳۲نفر نجات یافته داریم ، کد ملی و مشخصات آنان در سایت مشخص است.
بخشدار رودپی شمالی با بیان اینکه در سال‌های گذشته چنین کاری انجام نشد ،اگر هم شد ناقص بود،ادامه داد:در سال جاری با همکاری فرماندار ساری طرح‌ها مشخص و درجه بندی شده است.
وی از طرح سپاه تعریف کرد وگفت:اندازه آن ۳تا ۴برابر طرح‌های دیگر است و با ۲۲ناجی در حال فعالیت است.
محمودی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها تا ۱۲شب موظف هستند تا کشیک بگذارند،ادامه داد:در گذشته اقدامات فرهنگی در سپاه انجام می‌شد که در سال جاری تمام طرح‌ها در قالب قرارداد با سپاه و براساس ضابطه و آیین نامه انجام می‌شود.
وی بیان کرد: قرارگاهی ثابت در ستاد سالم سازی دریا شکل گرفت که براساس آن در ایام تعطیلات ماشین‌های نیروی انتظامی در ساحل حضور دارند.

محمودی با اشاره به سرمایه گذاری در اجرای طرح‌ها، افزود:بهتر است عقد قرارداد با سرمایه گذاران چندساله باشد تا اجرای طرح بهتر پاسخ دهد.