ششمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان گلستان برگزار شد
ششمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان گلستان برگزار شد
ششمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف برق با هدف برنامه ریزی به منظور مدیریت پیک بار با اولویت همکاری صنایع، جهت گذر از پیک بار ۱۴۰۱ در ساختمان امور بهره برداری انتقال نیروی برق استان گلستان برگزار شد.

ششمین جلسه کارگروه مدیریت مصرف صنایع استان گلستان، با حضور معاونین شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، شرکت توزیع برق گلستان، نمایندگان استانداری، سازمان صمت و شهرک های صنعتی استان گلستان با هدف برنامه ریزی به منظور مدیریت پیک بار با اولویت همکاری صنایع، جهت گذر از پیک بار ۱۴۰۱ در ساختمان امور بهره برداری انتقال نیروی برق استان گلستان برگزار شد.

گفتنی است، بر اساس مصوبه استانداری گلستان با توجه به افزایش دما، ساعات کاری ادارات این استان، امروز تا ساعت ۱۱صبح می باشد که این امر جهت کاهش پیک و پایداری شبکه های برق صورت پذیرفته است.

  • منبع خبر : روابط عمومی