سربازان ملزم به یادگیری مهارت می‌شوند
سربازان ملزم به یادگیری مهارت می‌شوند
به گفته درویشی در فاز دوم اجرای طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه، آنها ملزم به یادگیری مهارت هستند و می توانند رشته مورد علاقه خود را بیاموزند.

به گزارش ندای تجن_سید حسین درویشی امروز در مراسم افتتاح طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه استان مازندران با تبریک روز ملی ترویج کارافرینی و هفته ملی مهارت،گفت:مهارت آموزی سبب تضمین رفاه و تامین معیشت برای سربازان می شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با بیان اینکه
سپاه نقش بی بدیلی در جهت توانمندسازی سربازان داشته است،افزود: برنامه های مدونی در جهت افزایش توانمندی سربازان به اجرا درآمده است.
وی با اشاره به ۱۹گروه هدف در آموزش مهارت آموزی، ادامه داد: یکی از مهم ترین گروه های هدف در مازندران، مشمولان هستند که دوره مهارت آموزی در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری برای توانمندسازی این قشر از جوانان از سال ۹۶ آغاز شد.
درویشی با بیان اینکه در سال جاری نخستین فاز آموزش مهارت آموزی به سربازان به پایان می رسد،گفت: در فاز بعدی اموزش‌ها به صورت اجباری اجرا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه جوانانی که در مقطع دبیرستان و دانشگاه از آموزش‌های مهارتی برخوردارنشدند می‌توانند در همین پادگان‌ها مهارت بیاموزند، اضافه کرد: آموزش‌ها به صورتی انجام می‌شود تا جوانان در طول دو سال مهارت بیاموزند و به درجه‌ای از مهارت برسند تا بتوانند پس از فراغت، محیط کسب و کاری برای خود راه بیاندازند.
درویشی مهارت آموزی را مقدس ترین کار برای دوره سربازی اعلام کرد و افزود:با یادگیری مهارت هم توانمندی سربازان افزایش می یابد و هم رفاه و معیشت آنان تضمین می شود تا بتوانند به ازدواج زودهنگام برسند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران با بیان اینکه سربازان با مهارت آموزی در واقع کشور را از حالتی که داریم نجات می دهند، گفت:می توانیم با راه اندازی نهضت مهارت آموزی در کشور به تحقق وعده هایمان جامعه عمل بپوشانیم.