مازندرانی‌ها رتبه‌های برتر سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای کشور را به خود اختصاص دادند
مازندرانی‌ها رتبه‌های برتر سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای کشور را به خود اختصاص دادند
کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران رتبه برتر را در جشنواره های الگوی برتر مشاوره و مهارت آموختگان اشتعال افرین و جشنواره ملی مهارت به خود اختصاص دادند.

به گزارش ندای تجن به نقل از روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، در دومین جشنواره الگوی برتر مشاوره و مهارت آموختگان اشتغال آفرین و جشنواره ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران رتبه های برتر را در بین ٣٢ استان کسب کردند.


در دومین جشنواره الگوی برتر مشاوره و مهارت آموختگان اشتغال آفرین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، رتبه اول کارشناس مشاوره سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به محسن خلیلی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای نکا، رتبه اول مهارت آموخته برتر اشتغال آفرین از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به سید میثم ترمی از نکا، رتبه برتر کارشناس مشاوره مراکز آموزش فنی و حرفه ای مازندران به عبدالرضا خلیلی از بهشهر اختصاص یافت.
همچنین در جشنواره ملی مهارت ویژه انتخاب مربیان و روسای مراکز برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، رامین کیانی رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای بهشهر رتبه دوم روسای برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و محسن خلیلی مربی برتر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را به خود اختصاص دادند.