افتتاح مرکز رشد فناوری کشاورزی در شهرستان جویبار
افتتاح مرکز رشد فناوری کشاورزی در شهرستان جویبار
مرکز رشد فناوری کشاورزی با هدف رشد فعالیت‌های دانایی‌محور بخش کشاورزی، منابع‌طبیعی و صنایع غذایی مازندران با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در منطقه پهناب شهرستان جویبار افتتاح شد.

به گزارش ندای تجن این مرکز بر اساس تفاهم همکاری فی مابین پارک علم و فناوری مازندران، سازمان جهاد کشاورزی مازندران و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با هدف تجاری‌سازی فناوری‌های حاصله از تحقیقات کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی و تحقق ارتباط مراکز پژوهشی و فناوری با بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد شد.